Tips Trik
Kumpulan Doa Sehari Hari

Kumpulan Doa Sehari Hari

Dalam agama Islam, setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa agar dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena memang doa merupakan salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya.

Ngomong-ngomong soal doa, dalam kesempatan kali ini akan memberikan kumpulan doa sehari-hari sebagai berikut ini:

  • Doa Sesudah Bangun Tidur

 

“Alhamdillallahilladzi ahyanaa bada maa amaatanaa wa ilaihin nushur.”

 

Artinya : “Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang telah menghidupkan kembali diriku setelah kematianku, dan hanya kepada-Nya nantinya kembali semua akan dihidupkan kembali.” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

 

  • Doa Bangun Tidur Tengah Malam

 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa :

 

“Laailaha illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahulmulku walahulhamdu wahuwa ‘ala kulli syaiin qadiirun. Subhaanallah wal hamdulillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar wala haula walaa quwwata illa billahi. Robbighfirlii.

 

Artinya : “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Mahabesar, dan tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Tuhanku berilah ampunan bagiku.”  atau kemudian ia berdoa nicaya akan diperkenankan baginya. Dan jika ia bangkit membenahi diri, lalu berwudhu, kemudian sholat, maka sholatnya diterima,” (HR. Imam Bukhari)

 

  • Doa Sebelum Makan

 

“Allahumma barik lanaa fiima razaqtanaa waqinaa ‘adzaa bannar.”

Artinya : “Ya Allah, berkahilah untukku dalam sesuatu yang Engkau rezekikan kepadaku, dan peliharalah aku dari siksa api neraka.” (HR. Ibnu Sunni)

 

  • Doa Sesudah Makan

 

“Alhamdu lillahhil-ladzi ath-amanaa wa saqaana waja’alanaa minal muslimin.”

Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk golongan orang Muslim.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi).

 

  • Doa Sebelum Belajar

 

“Rodlittu billahirobba, wabi islamidina, wabimuhammadin nabiyyawa warasulla, robbi zidnii ilmaa warzuqnii fahmaa.”

 

Artinya : “Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik.”

 

  • Doa Sesudah Belajar

 

“Allaahumma innii istaudi’uka maa ‘allamtaniihi fardud-hu ilayya ‘indaa haajatii wa laa tansaniihi yaa robbal ‘alamiin.”

 

Artinya : “Ya Allah, sesungguhnya ku titipkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku disaat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.”

 

  • Doa Sebelum Adzan

 

“Subhanallah walhamdulillah wala ilahaillah wallahuakbar, wala haulawala quwwata illabillahiladhim, allahummasholli wasallim ‘ala sayyidina muhammadillahu ya kariim.”

 

Artinya: “ Maha Suci Allah, segala puji bagi allah dan tiada Tuhan selain Allah yang maha besar, dan tidak ada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah, ya Allah, limpahkan kasih sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang pemurah.”

 

  • Doa Setelah Mendengar Adzan

 

“Allahumma robba haadzihid da’watit taammati washsholaatil qoo-imati aati muhammadanil waashiilata wal fadhiilata wasy syarofa wad darajatal ‘aaliyatar rofii’ata wab’atshu maqoomam mahmuudanilladzi wa’adtah innaka la tukhliful mii’aada ya arhamar roohimiina.”

 

“Artinya: “Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, kurniailah Nabi Muhammad wasilah (tempat yang luhur) dan kelebihan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi dan tempatkanlah dia pada kependudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Dzat yang paling Penyayang.”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *